duminică, 28 iunie 2009

Nodul Nord Lunar in cele 12 Case

Nodul Nord în casa I
Necesitate de a dobândi independenţa şi de a-şi dezvolta individualitatea, dar fără a neglija nevoile şi aşteptările celorlalţi. Autoperfecţionare, responsabilizare, găsire a propriei identiăţi, dezvoltarea încrederii în sine şi în propriile decizii. Spirit critic, justiţiar, care trebuie orientat spre corectarea propriilor gânduri şi atitudini. Trebuie să îşi depăşească lenea, pasivitatea şi lipsa de decizie. Uneori este prea influenţabil. Are nevoie să dobândească mai multă experienţă de viaţă.

Nodul Nord în casa II

Descoperirea valorii lucrurilor şi a efortului susţinut în direcţia realizărilor concrete - aceasta este una din misiunile sale şi una din lecţiile sale de viaţă. Trebuie să îşi (re)descopere treptat aptitudinile şi bogăţiile interioare. Posibil talent în arte sau în afaceri (imobiliare). Nevoie de a cultiva răbdarea, de a învăţa administrarea propriilor bunuri. 

Nodul Nord în casa III

Trebuie să înveţe comunicarea, împărtăşirea ideilor, să fie mai logic şi ştiinţific în abordarea problemelor. Are o bună intuiţie, entuziasm, dar se confruntă uneori cu tendinţa de a fi superficial, grăbit şi neatent. Trebuie să renunţe la dogmatism. Poate lucra în mass-media sau în învăţământ, comerţ, management. Are nevoie să fie mai apropiat de anturaj, mai liber în idei. Posedă un grad mare de profunzime şi cunoaştere, deşi poate lăsa impresia că e copilăros. 

Nodul Nord în casa IV

Interes pentru viaţa emoţională (psihologie), familie (ţară natală), trăiri domestice; viaţă mai interiorizată. Caută echilibrul sufletesc şi emoţional care se naşte dintr-o viaţă familială împlinită. Relaţie semnificativă cu unul dintre părinţi. Poate avea sentimentul că nu e înţeles pe deplin şi că ceilalţi nu îi "văd" emoţiile. Trebuie să devină un susţinător al familiei sale şi să îşi dezvolte sensibilitatea faţă de membrii acesteia. 

Nodul Nord în casa V

Dorinţă de a se distra, de a juca un rol în viaţă, de a experimenta speculaţiile şi jocul, de a deveni artist. Are imaginaţie, libertate de exprimare, oferă mai mult decât primeşte, este independent şi uneori cam extravagant. Poate fi autoritar şi orgolios (încrezut). Se poate interesa de domeniul educaţiei copiilor. Terbuie să treacă de la abstracţiuni la aventură şi împărtăşirea emoţiilor. Flirturi. 

Nodul Nord în casa VI

Interes accentuat pentru medicină, igienă, nutriţie, ordine, curăţenie. Nevoie de a se purifica. Uneori suferinţă şi restricţie datorată locului de muncă sau unei afecţiuni fizice. Persoana trebuie să cultive o atitudine mai pragmatică, o abordare mai metodică a problemelor, să devină mai atentă la detalii (însă nu e indicat să piardă din vedere imaginea de ansamblu). Tendinţă spre izolare şi asceză, regim de viaţă auster; rigurozitate, precizie, muncă, organizare. Teamă de microbi, ipohondrie. 

Nodul Nord în casa VII

Trebuie să cultive buna colaborare şi asociere cu ceilalţi. Necesitatea autocizelării, culturalizării, intelectualizării. Poate trece prin momente de umilinţă, de concesii, pentru a învăţa toleranţa şi faptul că trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor celorlalţi. Căsătoria este importantă. Interes pentru arte, estetică sau/şi justiţie. Ego şi orgoliu ce trebuie reconsiderate în relaţie cu celălalt. 

Nodul Nord în casa VIII

Trebuie să renunţe la gelozie şi e necesar să înveţe să respecte proprietatea (posesiunile) celorlalţi. Poate avea tendinţa de a-i poseda pe alţii, nu la nivel fizic ci la nivel subtil (psihic-energetic). Interes pentru erotism, ocultism, fenomenul morţii. Are de învăţat că totul este trecător, supus transformării şi regenerării, inclusiv viaţa sa şi trebuie să accepte că lucrurile vin şi se duc, că nimic nu este permanent. Se poate baza doar pe experienţa proprie, singura care îi poate asigura o bază solidă. 

Nodul Nord în casa IX

Necesitate de a-şi lărgi limitele cunoaşterii (fizice şi psihice). Călătorii şi depăşirea condiţiei intelectuale prin studiu şi educaţie. Trebuie să îşi dezvolte stabilitatea emoţională, echilibrul psihic şi mental, studiul informaţiei spirituale fiind de ajutor în acest sens. Indică tendinţe ştiinţifice, savante, idealiste, vizionare, filosofice, dar manifestă şi un anumit grad de superficialitate. Carieră în învăţământ şi/sau în organizaţii religioase. Trebuie să abordeze problemele ştiinţifice şi din perspectivă spirituală. Prea ataşat de cuvinte, de forma şi nu de conţinut. Este indicat să îşi dezvolte intuţia, calităţile de sinteză şi să realizeze faptul că ideile puse în practică sau care au corespondent în viaţa reală, concretă, sunt mult mai valoroase. 

Nodul Nord în casa X

Este prins între carieră şi familie. Are de stăpânit unele fluctuaţii emoţionale pentru a se putea adapta unei vieţi publice, maturizându-se şi învăţând să îşi asume responsabilităţile, inclusiv cele legate de familie. Trebuie să atingă o anumită poziţie socială, recunoaşterea publică doar prin efort propriu. Uneori poate fi contradictoriu în manifestare, inconstant şi oscilant. 

Nodul Nord în casa XI

Trebuie să manifeste generozitate, să împărtăşescă propriile idei şi experienţe în mod necodiţionat, astfel încât să beneficieze de ele toţi cei din anturaj. Nu sunt indicate speculaţiile şi aventurile sentimentale (multe deziluzii), sentimentul şi valoarea prieteniei trebuind să primeze. Tinde să fie indulgent cu sine şi cu propriile atitudini. Poate fi un creator original, dar uneori este destul de egoist (ceea ce îl poate duce la singurătate). 

Nodul Nord în casa XII
Posibilă boală karmică, tulburări de natură nervoasă sau psihică. Trebuie să îşi dezvolte intuiţia, inspiraţia, toleranţa şi să se vadă pe sine ca un întreg ce cuprinde tot şi toate. Este necesar să îşi depăşească atitudinile hipercritice şi materialiste. Ajutorarea celor din jur, uneori chiar sacrificiul de sine pentru aceasta, este una dintre misiunile sale în această viaţă. Orice atitudine greşită sau negativă (mentală sau emoţională) se va răsfrânge asupra sa, asupra stării sale de sănatate. Înţelegerea sensurilor ascunse ale vieţii şi dezvoltarea credinţei sunt principalele sale sarcini.
***
un text de CMS

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu