duminică, 16 august 2009

BMG - Byte Music Generator - by CMS

Niciun comentariu:
 Byte Music Generator - from WAV & BMP Files (download)

- added setup
- converts WAV and BMP files
- scroll function
- one or two instruments
- sound limiter
- volume floating
- balance effect


Variations: Steps & Sleep

Note:
BMP file 325 KB max
WAV file 964 KB max

marți, 4 august 2009

Luna si Soarele

Niciun comentariu:
Aspectul feminin al Universului este reprezentat de Lună şi de funcţiile pe care ea le exercită la nivel micro şi macrocosmic. Conform principiului alternanţei, corpurile omului (de la cel mai grosier spre cel mai subtil), din punctul de vedere al genului, se succed după cum urmează:Pentru a se realiza o completare reală în viaţa de cuplu, este indicat ca primele două corpuri (cel fizic şi cel eteric) ale celor doi parteneri să fie în armonie. Acest lucru se petrece atunci când între cei doi există o diferenţă de vârstă de 4 (patru) ani şi cu condiţia ca femeia să fie cea mai în vârstă. La următorul nivel, trebuie ca Zodiile în care se află "Lunile" natale ale celor doi să fie în aspect de sextil sau trigon, adică elementele care guvernează Semnele respective să se completeze reciproc: Aerul întreţine Focul, Apa hrăneşte Pământul; Focul "consumă" Aerul, Pământul dă un sens Apei. Trebuie ţinut cont şi de faptul că bărbatul (masculinul) are capacitatea de a fecunda femeia (femininul) la nivel fizic, iar femeia (femininul) "fecundează" bărbatul (masculinul) la nivel mental, inspirându-l. De aceea este foarte important ca femeia să aibă un grad foarte ridicat de puritate mentală şi să nu întreţină în forul său interior gânduri ostile, negative pentru că va "otrăvi" involuntar atmosfera cuplului, generând în partenerul său atitudini agresive, distructive. Prin bărbatul său, femeia "obţine" un centru pe care-l îngrijeşte (inclusiv la nivel fizic) întreţinând o atmosferă favorabilă evoluţiei celor doi, în cămin. Femininul are capacitatea de a capta şi "cristaliza" impulsul spiritual, "sămânţa" de lumină, dându-i un corp-formă - şi prin aceasta dă sens impulsului masculin generator. Bărbatul este cel care construieşte un "palat" pentru femeia sa şi putem spune astfel că femeia este factorul civilizator pentru bărbat. Soarele natal din astrogramele celor doi trebuie să fie, ca şi "Lunile" natale, în Semne (Elemente) complementare sau compatibile. La fel şi pentru Ascendent.

Una din funcţiile Lunii este aceea de a reflecta. Acest principiu este foarte bine perceput atunci când urmărim Fazele Lunii. În perioada Lunii Crescătoare, Luna reflectă către Pământ întreaga Înţelepciune a Universului, care este asimilată de către fiinţa umană prin intermediul noilor emoţii pe care le trăieşte şi ideilor la nivel mental. Pe Lună Descrescătoare, Luna "culege" roadele practice ale învăţăturii aduse de ea - este perioada când valorificăm prin faptă cunoaşterea acumulată în cele 15 zile anterioare. Momentul de Lună Plină polarizează elementul feminin - subconştientul, făcând să iasă la iveală ceea ce se află în "spatele" conştienţei solare. Este un moment de maxim magnetism, de natură neptuniană. În momentul de Lună Nouă, atunci când Soarele şi Luna se află în conjuncţie, avem de-a face cu electricitatea uraniană. Prin acest ciclu Soare-Lună, se elaborează în noi înşine, pas-cu- pas, "Nunta Alchimică" - electromagnetismul de natură plutoniană.

Feminitatea - femeia - poate genera în jurul său, atunci când este conştientă de sine (împlinită din punct de vedere fizic, erotic şi sentimental), o atmosferă favorabilă evoluţiei armonioase a potenţialului individual - un mediu ionizat preponderent negativ (asemănător celui pe care-l întâlnim în preajma izvoarelor naturale sau în apropierea fântânilor arteziene).

Lunaritatea este reproductivă, în vreme ce Solaritatea este productivă. Unicitatea şi diferenţierea este dată de Soare, de principiul masculin. Repetitivitatea şi nediferenţierea este apanajul Lunii, principiul feminin. Luna nu aduce nimic nou însă are capacitatea de a conserva, de a "memora" un program pe care-l repetă cu multă fidelitate şi docilitate. Soarele - principiul masculin - face ca lucrurile să se mişte, aduce schimbarea prin impulsul său generator. Când cele două principii se află într-un raport optim, întregul sistem de referinţă are o evoluţie care urmează Legea. Raport optim nu înseamnă întotdeauna 50% feminin şi 50% masculin, decât atunci când sistemul are nevoie - prin Legea Necesităţii - de aceasta. Evoluţia constă în a echilibra cele două principii. Prea multă Lunaritate aduce stagnarea, în vreme ce prea multă Solaritate este distructivă. Un raport ideal ar putea fi cel indicat de Numărul de Aur (1.618), în care partea "mai mică" să fie femininul iar partea "mai mare" masculinul, astfel încât întregul sistem să meargă înainte (impulsul masculin) fără a distruge ceea ce merită păstrat (principiul feminin). Acest raport urmează legile naturale, fapt evidenţiat şi de Şirul lui Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ...). O aplicaţie interesantă ar putea fi numărul de bărbaţi şi de femei din parlamentul (şi guvernul) unei ţări, încât progresul şi grija socială să se afle într-un echilibru dinamic.
*

Cele trei nevoi fundamentale - primare - ale omului sunt: nevoia de hrană, nevoia sexuală şi cea a unui adăpost (confortul unei locuinţe). O societate responsabilă trebuie să asigure accesul la aceste trei elemente de bază, în mod necondiţionat, dacă vrea să evolueze armonios - altfel, prin reguli şi legi multe se ajunge la perversiune, la pervertirea celor cinci simţurilor, a energiei sexuale şi la alterarea simţului măsurii (a bunului-simţ).

In planul celui de-al 5-lea corp nu mai există diferenţierea, dualitatea eu şi ceilalţi. Al cinci-lea plan poate fi experimentat, trăit pe deplin începând cu vârsta de 28-30 de ani, adică odată cu intrarea lui Saturn în cel de-al 2-lea ciclu al său. Aici există înţelegerea faptului că toţi suntem Unul şi că toţi suntem conectaţi la aceeaşi sursă a vieţii. Aici avem posibilitatea să trăim pe deplin în esenţa învăţăturii: "Iubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însuţi".

Universul reprezintă diversificarea unităţii şi, conform acestui principiu, fiecare dintre noi este un centru - asta însemnând că o societate e formată din "centre", unicităţi ce comunică între ele şi care participă, fiecare, la bunul mers al Întregului prin caracteristicile individuale cu care este înzestrat. Societatea trebuie mai întâi să ofere, să "investească în elementele sale componenete", adică să trateze şi să respecte pe fiecare ca individualitate, ca unicitate şi abia apoi, la momentul potrivit, acesta (individul) să returneze (să-şi aducă apotrul), prin liber consimţămât (şi nu prin constrângere sau crearea sentimentului de datorie, ci conform firii naturale a lucrurilor), darurile ce i-au fost date spre "creştere", înmulţite de talentul său creator (cu care fiecare este înzestrat), ca participare neîngrădită la bunul mers al vieţii comune (universale).

Individul este un capital, o calitate pe care societatea trebuie să o susţină şi să "o hrănească" din toate punctele de vedere - aici este singurul loc în care capitalismul trebuie promovat. Ceea ce întoarce omul, individul spre ceilalţi este dăruire a propriei bogăţii interioare, o "înmulţire a darurilor", spre bunăstarea şi creşterea calităţii vieţii tuturor celor care aparţin societăţii omeneşti la un moment dat, precum şi urmaşilor acestora - aici este atitudinea socială autentică. Umanitatea, în ansamblul ei, este o mare familie.

*
Societăţile care au conştientizat rolul şi importanţa a elementului feminin în realizarea echilibrului şi dinamismul fundamental al polarităţilor, s-au ocupat de "educarea" adecvată a femeilor şi bărbaţilor conform naturii lor primordiale.
Aşanumita egalitate între sexe a dus la decăderea accelerată a omului, deoarece munca şi expunerea femeii la stres au dus la abrutizarea ei şi la alterarea mecanismelor naturale de echilibrare a energiei, ceea ce, în consecinţă, a dus (indirect) şi la degradarea bărbatului.
În societăţile "primitive" femeia trecea printr-o iniţiere specifică, ceea ce însemna (pe lângă învăţarea artelor şi a îndeletnicirilor casnice) şi cultivarea energiei sexuale şi a artelor erotice.
Într-o relaţie amoroasă, rolul femininului este acela de a face ca energia dinamică a masculinului să circule, în beneficiul ambilor parteneri, fără ca potenţialul masculinului să fie "scurtcircuitat" prin ejaculare.
Putem asemui acest joc al polarităţilor cu cele două operaţiuni necesare realizării dozelor (remediilor) homeopate, în care dinamizarea aparţine masculinului, iar diluţia este atribuită femininului. Cu cât diluţia este mai înaltă, deci orgasmul feminin s-a repetat de mai multe ori, energia devine mai rafinată, astfel încât această potenţare avansată accelerează vibraţia particulelor corpului fizic, punându-l la unison cu frecvenţa luminii spirituale. Energia mentală a femeii se dinamizează şi se rafinează odată cu atingerea şi depăşirea celui de-al patrulea orgasm succesiv.

*

Ceea ce ţine lucrurile unite în coeziune şi armonie absolută este iubirea, care se exprimă prin legea lui "a da şi a lua"- a lua în sensul de a primi.

Universul, Lumea, Cosmosul nu este "condus" de cineva... ci există Legile, Legităţile. Tocmai de aceea, cunoaşterea acestui lucru nu a putut fi "suportată" de aceia care nu erau pregătiţi să-şi asume răspunderea propriilor fapte, gânduri şi idei - şi care au sucombat, în cele din urmă, sub greutatea propriei dorinţe de putere. Ei nu au înţeles că Legea este în toate şi în Tot.

Astrologia studiază aceste Legităţi în mişcare, cu referire strictă la personalitate şi caracter. Ea, astrologia nu poate indica nimic legat de Esenţă, de Martor, de Observator - adică despre ceea ce se află dincolo de aparenţele jocului vieţii. Aceasta poate duce pe cel care nu poate vedea dincolo de aceste aparenţe, la şi mai multă confuzie şi  iluzie. Astrologia este o ştiinţă care trebuie studiată individual (pe "propria piele") şi nu prin ceea ce spun alţii. Astrologia poate "vedea" lucrurile doar până la planul (corpul) al patrulea inclusiv - cel psihic-mental, pentru că ceea ce urmează după acesta poate fi experimentat numai prin meditaţie.

Dorinţele sunt cele care "atrag" un suflet spre încarnare, în sensul că acesta îşi propune să urmeze (experimenteze) nişte lecţii de viaţă (în lumea pământească) pentru a se putea elibera de încărcătura care-l ţine izolat de lumea spirituală, adică pentru a se elibera de iluzia separării de aceasta (de viaţa adevărată, spirituală). În ultimă instanţă, corpul fizic nu este decât imaginea sinelui suprem, a voinţei divine - de aceea nici nu poate exista o vindecare reală dacă nu se ţine cont şi de toate celelalte corpuri ale omului. Orice boală este indiciul interferenţei egoului (a personalităţii egoice) în jocul "energiilor" vieţii, adică al Legilor Universale - iar boala nu vine decât să atenţioneze asupra acestui fapt şi pentru ca, prin suferinţa (mai mare sau mai mică) pe care o aduce, să "plătim" un preţ pentru a ne răscumpăra libertatea şi a aduce mai multă lumină (conştienţă) acolo unde era inconştienţă (întuneric). Atunci când nu există un echilibru perfect între a da şi a lua, apare inevitabil un factor echilibrant ce are menirea să elimine, să dizolve ceea ce împiedică circulaţia luminii, a "energiei" în orice colţ al Universului - fie el spiritual, macrocosmic sau microcosmic.
***
un text de CMS

sâmbătă, 25 iulie 2009

Numerologie

Niciun comentariu:
Numărul de Destin - suma numerelor care compun data naşterii, redusă la o singură cifră. Numărul Destinului stabileşte predispoziţiile genetice şi tendinţele fundamentale ale personalităţii. El indică direcţia principală în viaţă, principalele şanse, talentele şi caracteristicile individuale. Acest număr este mult mai puternic după 35 de ani. Destinul va aduce ceea ce omul merită cu adevărat, întrucât el este strâns legat cu karma. Numărul Destinului completează şi nuanţează decisiv interpretarea astrologică.

EXEMPLU: 16 iunie 2004 => 16.06.2004 => 1 + 6 + 6 + 2 + 4 = 19 => 1 + 9 = 10 => 1 + 0 = 1


Numărul de Nume - suma valorilor numerice ale literelor numelui (şi prenumelui), redusă la o singură cifră. El indică modul cum interacţionăm cu cei din jur, influenţând relaţiile cu aceştia şi joacă un rol cheie în viaţa socială, în căsătorie. Nu are influenţă asupra Numărului de Destin, dar îl poate potenţializa sau dinamiza, în funcţie de relaţia pe care o are cu el (armonie sau tensiune).
Numărul Psihic - numărul zilei de naştare. El indică felul de a gândi şi modul în care reacţionăm în viaţa de zi cu zi. Are influenţă mai mare până la vârsta de 35 de ani.
Notă: Dacă în calcule apar numerele 11, 22, 33 şi 44, se iau în considerare şi semnificaţiile acestora, pe lângă cele obţinute prin reducerea la o singură cifră.


1 – Conducătorul, pionierul

·  Direcţia de urmat: realizarea prin sine însuşi; să înveţe să se bazeze doar pe sine, să conducă şi să demareze proiecte

· Caracteristici pozitive: voinţă, curaj, hotărâre, calităţi de conducător şi îndrumător, iniţiativă, creativitate, popularitate, originalitate, caracter mobilizator, acceptarea criticilor şi a altor puncte de vedere

· Tendinţe negative: egoismul, tirania, tendinţa de a domina, ambiţia exagerată, nerăbdarea, incapacitatea de a lucra în colectiv (individualismul exagerat)


2 – Cooperantul, cel care ajută

·  Direcţia de urmat: asocierea, cooperarea, parteneriatul

· Caracteristici pozitive: diplomat, răbdător, ascultarea celorlalţi, prietenos, inspirat, muzical, meticulos, politicos şi manierat, adaptabilitate, capacitate de a înţelege mai multe puncte de vedere, preocupare pentru mediul familial şi pentru trecut (amintiri, istorie etc.)

· Tendinţe negative: hipersensibilitatea, nehotărârea, ezitarea, dualitatea afectivă şi/sau profesională, energie fluctuantă, timiditate, visarea exagerată


3 – Animatorul, bucuria de a trăi, exprimarea de sine, artistul

· Direcţia de urmat: să înveţe cum să aducă fericirea; exprimare şi comunicare

· Caracteristici pozitive: spirit deschis, sociabil, vivacitate, creativ, norocos, iubitor de distracţii, entuziast, vesel, imaginativ, pitoresc, isteţ, învaţă repede, uşurinţă de „a face bani”, elocvenţă, flexibilitate, optimism

· Tendinţe negative: superficialitate, neastâmpăr, gelozie, se plictiseşte repede, nervozitate, risipitor, teamă de a fi singur, împrăştiat, aleargă după mai multe lucruri deodată, lipsă de motivaţie pentru începe sau continua ceva


4 – Constructorul, muncă şi organizare

· Direcţia de urmat: realizarea prin muncă sau carieră; să îşi construiască viaţa pe temelii solide, să îşi folosească autodisciplina în mod costructiv

· Caracteristici pozitive: simţul efortului, perseverenţă şi regularitate, spirit practic, realist, muncitor, loial, cinstit, matur, serios, organizat, îndemânat, bun planificator, tradiţionalist, putere de concentrare

· Tendinţe negative: îngust la minte, dogmatic, monoton, leneş, prea lent, efortul exagerat care îi distruge sănătatea, seriozitate exagerată, receală, atitudinea rigidă


5 – Comunicatorul, acumularea experienţelor

· Direcţia de urmat: realizarea într-un context liber şi bogat în experienţe, să înveţe să caute libertatea, să comunice şi să provoace schimbarea

· Caracteristici pozitive: a comunica, iubitor de libertate, versatilitate, adaptabil, gândire rapidă, sexual, analitic, progresist, simţul autonomiei şi al spaţiului, mobilitate, studios, bun comerciant, convingător, curiozitate, bună dispoziţie, nu agrează rutina

· Tendinţe negative: prea schimbător, autoindulgenţă, instabilitate, impulsivitate, agitaţie mentală, nerăbdare, căderea în viciu (plăcerea simţurilor), tendinţă spre promisiuni facile, minciună


6 – Dascălul, învăţătorul, iubitorul de oameni


· Direcţia de urmat: realizarea în armonie afectivă, a învăţa bucuriile responsabilităţii, a genera armonia, a fi creativ

· Caracteristici pozitive: simţul echilibrului, devotament, responsabil, cinstit, creativ, armonios, sfătos, artistic, bun pedagog, ordonat, discernământ, bun familist şi afacerist, capacitate de a ajunge prin merit în funcţii importante, darnic

· Tendinţe negative: intoleranţă, susceptibilitate, perfecţionist, băgăreţ, neliniştit, şovin, tendinţă spre excese alimentare, moralist, îşi face griji inutile, nu înţelege alte puncte de vedere


7 – Individualistul, misticul, omul de cultură, omul de ştiinţă

· Direcţia de urmat: realizarea în cadrul unei vieţi de calitate, să înveţe din propria experienţă, să se folosească de înţelepciune şi cunoştinţe

· Caracteristici pozitive: dorinţă de a face descoperiri şi de a învăţa, reflecţie şi luciditate, intuitiv, individualist, perfecţionist, gândire profundă, analitic, spiritual, misterios, talent în mai multe domenii, emoţii profunde, calităţi de tămăduitor, calităţi de cercetător, îi place să ajute pe ceilalţi, imaginativ, are nevoie de a sta mai mult în solitudine pentru a înţelege adevărurile ascunse

· Tendinţe negative: nu acceptă sfaturi, aroganţă, răceală, vorbărie multă, tergiversare, nu-i place munca fizică, tendinţă de a-şi complica singur viaţa, visează prea mult cu ochii deschişi, pesimist, lipsă de realism, principii prea riguroase, lipsă de încerdere în sine, neprietenos, nu îşi exteriorizează sentimentele şi emoţiile (ceea ce poate deranja în anumite situaţii)


8 – Ambiţiosul, satisfacţia materială

· Direcţia de urmat: realizările concrete şi obţinerea unui bun echilibru între partea materială şi cea spirituală a vieţii, să înveţe să-şi fixeze obiective precise şi să devină independent

· Caracteristici pozitive: ambiţie, puternic, bun organizator, mărinimos, de nădejde, independent, competitiv, dinamic, încredere în sine însuşi şi în viaţă, sportiv şi atletic, bun afacerist

· Tendinţe negative: materialist, lacom, nemilos, abuz de putere, agresiv, duritate, intoleranţă, nerăbdare, nedrept, lipsă de respect, extremist


9 – Filantropul, metafizicianul, altruistul

· Direcţia de urmat: să înveţe cum să îşi arate compasiunea, dezvoltarea idealismului şi creativităţii, a deveni util celorlalţi

· Caracteristici pozitive: sensibilitate, interes pentru oameni şi pentru cunoaştere, milos, filantrop, idealist, romantic, teatral, creativ, fascinant, dă mai mult decât primeşte, bun învăţător, capacitate mare de învăţare, carismatic, tolerant, artistic, simţ religios

· Tendinţe negative: împrăştiat, temperamental, tendinţă spre iluzii, emotivitate exacerbată, reacţii impulsive sau excesive, viaţă în derivă, nerăbdare, cădere în viciu (alcool, droguri etc), spirit nepractic, neatenţie faţă de detalii, sacrificii fără rost, tendinţa de a cădea pradă escrocilor sau de a deveni escroc


11 – Potenţial, idei măreţe

· Direcţia de urmat: realizarea idealului sau a obiectivelor

· Caracteristici pozitive: omul relaţiilor suspuse, combativitate, intuiţie dezvoltată, optimist, dinamic, inspirat şi spiritual

· Tendinţe negative: emană o tensiune nervoasă care poate sta în calea realizării propriilor sale interese, nerăbdare, nestatornicie, duritate, intransigenţă, agitaţie, lipsa echilibrului, probleme nervoase, fanatic şi necinstit, hipersensibilitate, distructiv, încăpăţânat, agresiv, nu se poate menţine într-o relaţie, pericol de a cădea sub influenţa spiritelor negative


22 – Marele Constructor

· Direcţia de urmat: realizarea concretă a ambiţiilor pentru sine şi pentru colectivitate

· Caracteristici pozitive: răbdare, rezistenţă, hotărâre, înţelegerea celorlalţi, vedere elevată asupra vieţii, conştiinţă dezvoltată, devotament total în vederea realizării unui mare obiectiv, eficienţă , realizator de geniu

· Tendinţe negative: idei nerealiste, principii prea riguroase, dezinteres faţă de cei apropiaţi, viaţă dezechilibrată, incoerenţă, mari probleme nervoase sau psihologice, escros de zile mari, caracter dificil, încăpăţânat


33 – Sacrificiul, Compasiunea

· Direcţia de urmat: să devină un bun îndrumător, să se lepede pe sine în favoarea binelui colectiv

· Caracteristici pozitive: voinţă echilibrată, bun confident, capacitate de a suporta multe şi de a trece peste situaţiile dificile, se pune în serviciul umanităţii fără să aştepte nimic în schimb, spirit de sacrificiu, compasiune, capacitate de a simţi nevoile celorlalţi, intuitiv, responsabil, echilibrat, artist sau învăţător, tolerant

· Tendinţe negative: cădere în viciu (plăcerea simţurilor), nu vine în întâmpinarea nevoilor celorlalţi, lene şi nepăsare, teamă de a-şi asuma responsabilităţile (inclusiv cele familiale – părinte neglijent), nesimţire, nu cunoaşte măsura în nci un domeniu, autosuficienţă


44 – Autodisciplină, oportunism

· Direcţia de urmat: să găsească utilitatea lucrurilor, să devină un bun organizator – atât la nivel de detaliu cât şi la nivel de ansamblu

· Caracteristici pozitive: rezistenţă, perseverenţă, muncitor, obiectiv, practic, serios, ordonat, exactitate

· Tendinţe negative: exagerează cu munca, încăpăţânare, vede oamenii ca pe nişte obiecte în „marele plan” şi îi tratează ca atare, prea rigid, carierist înveterat, nu permite nici un fel de abatere de regulă, intransigenţă maximă, materialism exacerbat, este urmărit de ghinion, piedici nenumărate cauzate de propiul caracter, relaţii dificile, incorect, lipsă de sensibilitate, intolerant, asupritor, rece, violent, „omul de fier”.

***
adaptarea textului de CMS

sâmbătă, 4 iulie 2009

Enigma - A Metaphoric Project (2009) - by CMS

Niciun comentariu:
  

Coments:

by RebelRaiser
01/06/11

Explorateur

Un explorateur des sons au sens propre du terme.Une réelle recherche sonore qui oscille entre l'électroacoustique et l'electronica.Un peu à la manière de GKM,les sons évitent l'agression,vous caresse les oreilles harmonieusement.
Un réel talent et une grande diversité. Un artiste à découvrir ABSOLUMENT.
Merci à Michka pour le lien.

by Cire de Sacub
31/05/11

ORIGINAL

Qu'il est rare de trouver de la vraie musique expérimentale d'une telle qualité : c'est inventif, chatoyant aux oreilles, surprenant, jamais pénible, les répétitions sont très supportables. Un gros et beau travail qui mérite respect et congratulations !
Merci pour le partage à toi, ô aventurier des vibrations exotiques.

vineri, 3 iulie 2009

An Olympian Tragedy... (2009) - by CMS

Niciun comentariu:
  

Coments:

by musictomyears
05/07/10

Intriguing, Interesting, Strange Mish & Mash Of Atmospheres & Sounds..

First track such peace and tranquility is heard. Second track, just incoherent noise to me sorry, on this one, that eventually calms down,and sounds more soothing, interesting and quiet.Next one, made me think of deep sea divers of people that explore under water and see creatures and fish of all descriptions..Chimes and bells ringing and whaling that is peaceful and tranquil soothing. Soothing sounds of the water ebbing and flowing. And the intriguing sounds of the harp playing. with echoes of the wind and creatures in the jungle chattering.
A nice concept of mixs and mashes of sounds and atmospheres to explore and enjoy. Let alone take on board..

by RebelRaiser
03/07/11

Atmosphères II

Construit à la manière de 18 Moments, des morceaux courts sur des textures sonores diverses, aux ambiances particulières et complètement différentes pour chaque morceau.

duminică, 28 iunie 2009

Lilith in Zodii

Niciun comentariu:
Manifestarea lui Lilith se observa in atitudinea la nivel erotic si senzual. Impulsurile sale isi au originea in intelegerea si folosirea gresita a energiei sexuale, creatoare, la nivel erotic-afectiv, energie care, in mod general, a cazut sub incidenta fortelor primare, fizic-instinctuale, ajutata fiind si de exacerbarea laturii egoice a individului. Lilith-ul reprezinta un impuls, o energie pe care individul nu o poate controla in mod direct, ea avandu-si originea in subconstient si reprezentand o trauma pe care el a trait-o in vietile anterioare. Datorita complexitatii naturii sale, influenta sa se intinde asupra tuturor domeniilor vietii, dar cheia principala de rezolvare o reprezinta constientizarea propriilor blocaje la nivel erotic-afectiv si modului de conducere a energiilor sexuale la nivel intim (subtil) in mod creator si sanatos. 

Prezenta lui Lilith in primul decan al unei Zodii indica o lectie de invatat la nivel fizic-eteric; in al doi-lea decan o lectie la nivel mai subtil, energetic-sufletesc; in al trei-lea decan lectia, proba este la nivel mental-spiritual.

Cuvinte-cheie: vid, steril, extremism, sinucidere, sadism, exclusivitate, perversitate, ilegitim, castrare, secret, avort, karma individuala, refuz, animalitate, femela, erotism, sex-simbol, cruzime, viol, violare, fantasme, supranatural, subjugare, magie neagra, piele neagra, disperare, trauma, perfectionism, suferinta, seductie, vampirism, vampa, revolta, nesupunere, vrajitoare, absolut, placere, revendicare, tentatie, metafizic, salbatic, tacere, fascinatie, nuditate, enigma, mantuire, angoasa, blocaj, vigilenta, amazoana, absenta, sacrificiu, marginalitate, separare, iluminare.
 

L i l i t h  i n  Z o d i i 

Este indicat a se lua in considerare atat pozitia medie cat si cea reala a Apogeului Lunar - Lilith (Luna Neagra), pentru a se vedea care dintre aceste pozitii este in concordanta, ca semnificatii, cu celelalte elemente din horoscop.

Berbec

decan 1 - Marte

Impulsivitatea, energia necontrolata ii poat cauza nativului multe necazuri. El / ea manifesta agresivitate la nivel erotic, nerabdare si o lipsa de control asupra propriilor gesturi (a se vedea pozitia si aspectele lui Marte in tema natala). Nativul are sentimentul ca totul i se cuvine si nu prea face efortul de a vedea unde greseste. Poate cauza raniri altora. Este foarte independent si nu suporta vre-o constrangere. Incepe mai multe treburi si ii este destul de dificil sa le si incheie. Proasta canalizare a energiilor erotice. Este necesar sa isi studieze energia proprie si sa o foloseasca in mod creativ.

decan 2 - Soare

Nativul poate fi autoritar, despotic, cu o vointa puternica, independent. Lectia consta in a deveni marinimos, darnic, generos. El este foarte increzator in propriile idei si actiuni, dar ar fi bine sa incerce sa dezvolte increderea si in caltatile celorlalti si sa poata astfel colabora fructuos cu ei. Daca devine prea increzut, sansele de a reusi ceva cu adevarat valoros in viata vor fi umbrite si compromise. Are in general impresia ca nimic nu se ridica la nivelul superior la care el se afla. Nativul isi manifesta autoritatea si la nivel erotic, rezultand de aici o posibila relatie stapan-scalv dintre el si partenerul sexual. El / ea cauta mereu ceva care sa-l multumeasca la nivel erotic, deoarece nevoia sa de fast, calitate si exuberanta e destul de creu de satisfacut, din punctul sau de vedere.

decan 3 - Venus

Senzualitatea si pasiunea devin mai pregnante. Agresivitatea este mai potolita, dar energia se indreapta spre zone mai terestre, telurice, putand cauza obsesii erotice. Insa inclinatia spre frumos poate salva si conduce nativul spre domenii creative, artistice. Pretentiile sale la nivel de partener sunt si aici destul de mari, nativul sau nativa dorindu-si o viata de cuplu cu cineva gen foto-model.

Taur

decan 1 - Mercur

Obsesia pentru lucrurile matreriale se poate manifesta aici ca o predispozitie spre comert, spre asocieri de idei de afaceri care sa aduca cat mai mult profit (case, terenuri, bunuri imobiliare si nu numai). Lectia consta in a dezvolta comunicarea si organizarea la nivel fizic si mental (la nivelul ideilor si intentiilor). Cerebralizarea relatiilor erotice nu este insa o cale de a tine sub control impulsurile erotice pe care nativul / nativa le resimte ca pe o stare de agitatie. Aceasta agitatie poate cauza balbaieli, atat in vorbire cat si in gesturi - care si ele tin de comunicare. Scrisul poate fi un instrument de ajutor in intreprinderile sale. Ar fi bine sa nu mai considere orice relatie ca pe un joc si sa se implice si sentimental si fizic in ea.

decan 2 - Luna

Nativul este forte sensibil, deoarece poseda o latura romanitica si visatoare. Poate avea insa obsesia banilor. Lectia consta in a vedea partea frumoasa a lucrurilor si de a-si folosi imaginatia pentru a pune in opera propriile inspiratii si talente native. Este posibil ca bagajul psihic al nativului / nativei sa contina o engrama a unei traume sentimentale, emotionale destul de puternice, care va face ca privirea sa fie intoarsa mai mult spre trecut si copilarie - unde totul era mai sigur, decat spre viitor si prezent. Acest lucru poate cauza o intarziere in dezvoltarea facutatilor intelectuale si in maturizare (in general). Poate exista tendinta de a manipula pe cei apropiati la nivel emotional. Individul in cauza se teme de loviturile soartei si are tendinta de a se refugia in lumea mai putin periculoasa a amintirilor si a micilor placeri domestice, refuzand sa se implice concret in planul fizic, in domenii concrete, inclusiv in relatii. Poate avea destul succes in actiunile sale, dar si destule fluctuatii financiare. Pune prea mare pret pe latura emotionala in orice face.

decan 3 - Saturn

Seriozitatea si gravitatea au o mare importanta pentru nativ, dar pot cauza izolarea sa si un trai saracacios la nivel afectiv, bucuriile sale fiind putine. Pe el il interesaza puterea, poate chiar politica. O stare de raceala si refugierea intr-o sfera de unde poate controla si organiza fenomenele exterioare il caracterizeaza, precum si o anume duritate si intransigenta, inclusiv in relatiile intime. El nu pare foarte interesat de lumea erotica, deoarece incearca sa creeze o anumita distanta intre el si acest fenomen. Succesul sau in viata poate fi intarziat de unele evenimente si greutati in intreprinderi. Cauta siguranta materiala. Are tendinta de a poseda si relatiile sale cu partenerul de viata fiind umbrite si de faptul ca el cosidera ca a-ti comunica sentimentele, de a te bucura de prezenta celuilalt, reprezinta o chestie inferioara sau dificila.

Gemeni

decan 1 - Jupiter

Este posibil ca nativul sa faca exces de incredere si entuziasm, putand fi un naiv, chiar un credul. Are tendinta de a idealiza sau de a face o intreaga filosofie din sfera erotic-relationala, implicandu-se prea putin la nivel concret si afectiv - asta deoarece el urmareste intotdeauna "idealuri superioare". Sansa sa in viata va fi data de masura cu care va judeca lucrurile si evenimentele, astfel incat sa fie cat mai aproape de realitate.

decan 2 - Marte

Tendinta spre cearta, calomnie, agresivitate verbala este cea care ii poate da de furca nativului in relatiile sale cu ceilalti, mai ales cu cei apropiati lui (a se vedea pozitia lui Marte si aspectele sale). Ii este foarte dificil sa se controleze si nu are rabdare, acesta putandu-i cauza insuccese si in ceea ce intreprinde, precum si la nivel relational. Poseda o oarecere imaturitate in relatiile sale, purtandu-se mai mult ca un adolescent perpetuu, lipsit de profunzime. Este prea superficial in majoritatea lucrurilor pe care le face si i se potriveste de minune zicala: "graba strica treaba". Lectia consta in realizarea unui echilibru intre vointa si rabdarea necesara unei costructii temeinice, atat la nivel concret, fizic, cat si la nivel mental. Atentie la accidente.

decan 3 - Soare

Nativul este mai creativ, insa simte nevoia sa fie mereu aprciat pentru ideile sale "geniale" si pentru "minunatul sau talent in exprimare". Este un pic grandoman, insa poseda un anume grad de ingeniozitate, talente artistice, literare sau / si abilitati stiintifice. Ii place sa straluceasca in tot ce face dar trebuie sa invete sa termine un lucru odata inceput, inainte de a trece la altceva. Este uneori prea increzator in propriile idei si pareri, ceea ce poate deteriora buna comunicare cu cei din jur. Are tendinta sa intelectualizeze sfera afectiva si sa faca din ea un camp experimental, partenerul sau de viata simtindu-se ca un obiect de studiu, un "cobai" in laborator. Are spirit de aventura si ii place sa calatoreasca, dar pot apare unele accidente si neplaceri in acest domeniu.

Rac

decan 1 - Venus

Nativul este un "iubitor"; ii plac caminul si familia, micile distractii casnice, armonia domestica - greseala pe care o face ar fi ca se ataseaza prea mult de toate acestea, "uitand" sa se mai implice si in lume. El / ea poate fi un artist. Poseda un anume romantism, insa inclina sa se considere un solitar pe o insula in mijlocul oceanului lumii, ceea ce ii si place. Tine mult la propriile sentimente si se ataseaza foarte repede, insa acest atasament poate avea ca baza doar simpla obisnuita cu prezenta partenerului de viata si mai putin o adevarata dragoste si apreciere. Ii plac senzatiile, aventurile amoroase, mancarea si bautura.

decan 2 - Mercur

Aici apare o oarecare stare de agitatie si instabilitate, nativul incercand sa-si stabilizeze lumea propriilor emotii si sentimente. El / ea poseda o anume precocitate erotica, aceasta energie putandu-i procura abilitati in domeniul scrisului. Poate avea tendinta de a face targ cu sentimentele si de a minti, dand dovada de superficialitate. Se gandeste mult la trecut si la propria adolescenta, fiind posibil sa prefere parteneri sexuali mai tineri decat el. Lectia consta in a fi sincer cu partenerul si mai stabil din punct de vedere emotional.

decan 3 - Luna

Emotia, sentimentul, sensibilitatea au un rol predominant in viata nativului, el simtindu-se foarte expus la "rautatile lumii". Poate avea multe suferinte din acest motiv, multe trauma afective, atasament accentuat fata de mama si lumea copilariei - toate acestea putandu-l face un neadaptat si imatur in fata rigorilor existentei. Puternica imaginatie ii ofera o anume fecunditate creatoare, dar il poate duce si la frecvente depresii, mai ales din cauza lipsei de stabilitate emotionala si a sentimentului de lipsa de ocrotire pe care il resimte.

Leu

decan 1 - Satrun

Nativul este un autoritar, un mare egoist, un individ care are tendinta de a impune mereu cate ceva anturajului. Se simte perfect intr-o functie de conducere, putand deveni un dictator nemilos si rapace, un adevarat tiran (a se observa pozitia lui Saturn si a Soarelui, precum si aspectele lor, in tema natala). Aceleasi "calitati" le manifesta in domeniul erotic si relational, nefiind deloc indicat sa ai de-a face cu furiile sale... . Isi impune restrictii si reguli de viata, dar face aceasta numai pentru a demnonstra ca "se poate" si a avea motivul de a cere acelasi lucru si celorlalti, provocand astfel destula suferinta. Nu tine cont de sentimente. Lectia consta in a-si domoli inclinatia pentru autoritate si de a gasi solutii convenabile in relatiile interumane, astfel incat sa nu provoace daune la nici un nivel. Poate deveni un creator, mai mult la nivel de organizare, sistematizare.

decan 2 - Jupiter

Aceasta pozitie aduce un anumit grad de bunavointa si jovialitate, insa acestea se pot intoarce impotriva nativului deoarece se va incerca sa se profite de pe urma lor, lucru care il va rani in amorul sau propriu. Poate fi un individ lipsit de moralitate si justete. Ii plac lucrurile mari, importante, idealurile si telurile greu de atins, pentru care sacrifica mult, chiar si la nivel relational. Se considera un fel de "rege", un "invatator", lucru observabil si in comportamentul sau.

decan 3 - Marte

Autoritatii Leului i se adauga impulsivitatea martiana, ceea ce va da, in combinatie cu Lilith, un comportament agresiv, siret si lipsit de scrupule. Ii va fi greu sa gaseasca pe cineva care sa-l suporte, mai ales ca, in loc de pasiune si iubire el / ea aduce intr-o relatie agresivitate si tiranie, putand cauza raniri - atat fizice cat si sufletesti. Individul poate avea tendinta de a cauta satisfacerea impulsurilor sale inferioare, gregare, in mod violent, fara nici un fel de control, folosind pentru acesta orice mijloace (a se vedea pozitia lui Marte si aspectele sale in tema natala).

Fecioara

decan 1 - Soare

Nativul isi disimuleaza instinctul erotic, canalizandu-l spre preocupari analitice, stiintifice, spre o atitudine distanta fata de taramul sexual. Ii lipseste curajul de a oferi iubire si de a o primi, deoarece se teme pentru propria securitate sentimentala. Are o fire creativa, ceea ce il poate recomanda in domenii medicale si de cercetare analitica. Lectia consta in a deveni mai iubitor, in a-si asuma sentimentele si a le exprima cu incredere si generozitate, fara sa se mai teama ca va fi ranit.

decan 2 - Venus

Nativul poseda o senzualitate accentuata, insa blocajul pe care il are in exprimarea acestuia ii provoaca multe framantari si neincredere in propriul erotism. Amorul fizic il atrage dar expune o atitudine neinteresata de acest domeniu. Ar fi mai indicat sa isi foloseasca puterea sa de analiza in a-si studia propriul erotism si plan sentimental si tot ce decurge din acestea la nivel fizic-energetic-spiritual. Poate avea o tema de boli venerice.

decan 3 - Mercur

Tendinta de a analiza orice miscare afectiva, de a o cataloga si filtra la nivel mental, intelectual, distruge bucuria si frumusetea unei relatii. Nativul poate fi un agitat deoarece nu reuseste sa descopere sursa impulsului sau erotic si incearca sa mentalizeze prea mult acest fenomen, ceea ce nu ii aduce practic nici un beneficiu. El / ea se poate avea tendinta de a se comporta foarte juvenil in plan sentimental-erotic. Are o anumita dibacie in a se debarasa de ceea ce nu-i convine, prin cuvinte si idei care te pun in inurcatura. Poate fi obsedat de curatenie, microbi si de a-si face analizele foarte des.

Balanta

decan 1 - Luna

Nativul e un sentimental, sociabil, simtindu-se foarte bine in anturajul ocrotitor. Poseda talente artistice (litarare, poetice), nascute din sensibilitate si alimentate de imaginatia sa bogata. Are o karma relationala de rezolvat. Tinde sa faca din sex si erotism subiect de inspiratie pentru lucrarile sale artistice, deoarece isi exprima foarte bine emotiile astfel. Se gandeste mult la trecutele relatii si se refugiaza in aceste amintiri, incercand sa le inteleaga si sa le rezolve acum prin mijloace creative, artistice. Poate avea o mare popularitate si interese pentru activitati sociale. Erotismul sau e animat numai de un preludiu la nivel emotional.

decan 2 - Saturn

Aici Lilith indica o tendinta mai individualista, dar si o atitudine mai rigida, mai greoaie, mai rece, insa mai statornica. El e preocupat de organizare, de politica, putand avea abilitati in aceste domenii. Are de trecut probe la nivel de relatie, deoarece poate fi dur sau / si distant.

decan 3 - Jupiter

E posibil ca sentimentul justitiei sa fie exacerbat. Nativul poate avea succes in domeniul dreptului si legislatiei, insa mijloacele si idele sale pot fi incorecte, din cauza neintelegerii sau a scopurilor obscure pe care le urmareste. Are idealuri si o filosofie de viata pe care si-o formeaza in urma experientei relationale bogate. Iubeste mult faptul de a fi intr-un grup de oameni care au aceleasi idei si idealuri ca si el. Trebuie sa invete ca viata pare a nu fi intotdeauna "corecta", dar asta nu inseamna ca noi trebuie sa folosim mijloace incorecte pentru a ne atinge scopurile. Ii plac laudele si poate fi un artist, un creator.

Scorpion (domiciliu)

decan 1 - Marte

Nativul poate fi agresiv, turbulent, lipsit de scrupule, animat de sentimente grosiere si dorinte puternice (a se vedea pozitia si aspectele lui Marte). Pentru el sexul este un domeniu de permanenta atractie, si e in stare sa treaca la violenta si cruzime pentru a ajunge unde doreste. Poate avea tendinte distructive si sadice. Nu suporta contrazicerea si razbunarile sale sunt extrem de dure. Este necesar sa invete sa-si canalizeze energia spre domenii creative si sa studieze latura subtila, spirituala a erosului. Atentie la accidente.

decan 2 - Soare

Simte nevoia sa se impuna, sa se comporte ca un stapan. Are o atitudine care impune si se considera foarte important. Poate fi un creator original. Il intereseaza fenomenele oculte, si are costienta manifestarilor energiilor subtile. Poseda o intuitie dezvoltata, dar poate avea tendinta sa o foloseasca numai pentru a-si atinge anumite scopuri sau pentru a subjuga partenerul sexual.

decan 3 - Venus

Interesul pentru amorul fizic, senzualitatea, ating o cota ridicata, dar acestea pot capata si o forma de expresie artistica. Nativul e interesat mereu sa faca noi cuceriri in domeniul sexual. Pentru femei este indiciul "femeii fatale", subjugante. Nativul sau nativa poate deveni robul placerilor fizice si al fanteziilor erotice, dar poate sublima acestea, prin meditatie, spre sferele superioare ale constientei spirituale.

Sagetator

decan 1 - Mercur

Nativului ii place sa comunice si sa calatoreasca. Poate avea tendinta sa devina superficial in studii si prea cerebral. Gandirea si filosofia sunt pe primul loc, in detrimentul sentimentelor, ceea ce nu avantajeaza comunicarea afectiva. Poate considera sexul ca pe un sport, ca pe ceva ce trebuie facut pentru mentinerea sanatatii, dand dovada de superficialitate in relatii. Are abilitati scriitoricesti si medicale. Ii este dificil sa-si comunice sentimentele, in schimb ii place sa verbelizeze si sa filosofeze pe tema idealurilor superioare, inclusiv despre iubire.

decan 2 - Luna

Nativul este imaginativ, inspirat, intuitiv. Poate avea insa dificultati in a-si forma o imagine corecta despre realitate. El / ea este un idealist incurabil si un sensibil, putand deveni un artist al cuvantului (poezie). Este intersat de domeniul religios si spiritual, precum si in studiul limbilor straine si al istoriei. Are tendinta sa caute relatia ideala, iar acest lucru ii poate aduce multe dezamagiri. Ar fi bine sa fie mai "cu picioarele pe pamant". Poate avea popularitate si succes, atragand adepti, deoarece este aproape un expert in manipulare la nivel mental si psihologic. Isi reprima emotiile si vede in propria copilarie, in amitiri, un loc de refugiu, idealizandu-le. Vise stranii, inclusiv de factura erotica.

decan 3 - Saturn

Nativul poate fi atras de fenomenul religios, in asa masura incat sa devina calugar, pustnic sau sa ajunga pana la habotnicie. Are o atitudine intransigenta si chiar dura, atat fata de el insusi cat si fata de ceilalti, mai ales in ceea ce priveste urmarea preceptelor religioase, morale. Poate incerca sa faca o cariera din religie sau sa devina lider de secta. Isi cenzureaza senzualitatea si sexualitatea cu "scopul" de a fi mai aproape de Cuvantul Bibliei (in acceptiunea sa).

Capricorn

decan 1 - Jupiter

Nativul poate fi atras de domeniul politicii sau / si al justitiei, insa se exprima destul de despotic, ca si cand el ar fi judecatorul suprem. Este obsedat de datorie si munca. Educatia pe care a primit-o isi pune amprenta foarte puternic asupra caracterului sau, diminuindu-i expansivitatea, inclusiv in ceea ce priveste sexualitatea. Este interesat de cercetare si de "inaltele idealuri de viata". Lectia consta in a deveni mai tolerant, in primul rand cu sine insusi si de a incerca o mai mare deschidere fata de erotism.

decan 2 - Marte

Nativul isi reprima impulsul sexual, iar asta poate duce la violente in alte domenii, inclusiv fizice, asupra celorlalti. Are de trecut probe la nivelul controlului si canalizarii energiei (a se vedea pozitia lui Marte si a lui Saturn). Uneori devine violent sau dur fara un motiv anume, insa cauza "invizibila" se afla in proasta gospodarire a propriei sale energii. Ar fi mai indicat sa faca un sport sau sa munceasca, dispersand aceste acumulari de energie ce, altfel, se pot transforma in explozii de furie.

decan 3 - Soare

Nu suporta sa fie constrans sa faca ceva si isi urmeaza scopurile cu mare incredere si hotarare, dar este animat de propriul sau egoism mai mult decat de altruism. Se vrea a fi un lider, un conducator, fiind foarte preocupat de cariera. Isi reprima instinctele si sentimentele, ceea ce poate duce la insingurare si deceptii. Are un mod de a vedea lucrurile destul de unilateral, fapt ce nu-l apropie de ceilalti. Lactia consta in incerca sa devina mai creativ cu energia sa si de a folosi autoritatea in folosul tuturor.

Varsator

decan 1 - Venus

Nativul / nativa are conceptii foarte liberale in ceea ce priveste amorul, fiind foarte preocupat de aspectul fizic al acestuia. Este atras de forma mai mult decat de continut. Poate fi un creator in domenii cum ar fi moda, televiziunea etc, in care include ca ingredient si elementul sexual.

decan 2 - Mercur

Minciuna, inselatoria, pot fi mijloace prin care nativul isi atinge scopurile, inclusiv cele sexuale. Poate avea o activitate intr-un domeniu cum ar fi presa, televiziunea, ceea ce va agrava consecintele acestui comportament. Prefera un partener mai tanar. Are abilitati in comunicare, dar si capacitatea de a se juca cu cuvintele astfel incat sa obtina efectul scontat in mintile oamenilor. Gandirea joaca rolul principal in viata sa. Este agitat si nervos si nu-si gaseste aproape deloc linistea, cheltuind foarte multa energie (fizica si mentala) pentru a face ceva.

decan 3 - Luna

Nativul are o imaginatie bogata, pe care insa tinde sa o foloseste pentru a induce anumite stari celorlalti, in functie de interesele sale. Poate obtine popularitate, devenind un personaj de televiziune de succes. Uneori este prea emotiv, alteori prea indiscret, bagandu-se in "sufletul omului". Are o sensibilitate la nivel nervos si emotional care poate deveni problematica daca nu invata sa se autocunoasca si sa devina mai stabil.

Pesti

decan 1 - Saturn

Nativul e predispus la a parcurge momente de viata mai dificile, momente de suferinta si izolare. Sunt posibile chiar urmari la nivel fizic ale acestora. Daca reuseste sa inteleaga DE CE se petrec toate acestea, el are o mare sansa de evolutie. Tinde sa se autopedepseasca, sa-si impuna penitente, pentru propriile greseli (dupa cum le considera el).

decan 2 - Jupiter

Pot apare vise stranii, premonitorii, iar la un nivel de constiinta mai evoluat, chiar profetice. Nativul se simte "atins" de Justitia Divina, mai ales atunci cand sufera (fie si din dragoste). Are un anumit grad de mediumitate, ceea ce explica unele din trairile si visele pe care le are. Tinde sa traiasca un erotism ascuns, ciudat, ilegal, imoral.

decan 3 - Marte

Exista tendinta de a ajunge la exagerari si paroxism in ceea ce priveste trairile personale. Nativul sufera de lipsa de incredre in fortele proprii si de proasta canalizare a energiei. Este interesat de sex dar poate fi dezamagit de propriul "randament" in acest domeniu. El se infurie deseori pe seama propriilor neputinte sociale.


***
un text de CMS

Nodul Nord Lunar in cele 12 Case

Niciun comentariu:
Nodul Nord în casa I
Necesitate de a dobândi independenţa şi de a-şi dezvolta individualitatea, dar fără a neglija nevoile şi aşteptările celorlalţi. Autoperfecţionare, responsabilizare, găsire a propriei identiăţi, dezvoltarea încrederii în sine şi în propriile decizii. Spirit critic, justiţiar, care trebuie orientat spre corectarea propriilor gânduri şi atitudini. Trebuie să îşi depăşească lenea, pasivitatea şi lipsa de decizie. Uneori este prea influenţabil. Are nevoie să dobândească mai multă experienţă de viaţă.

Nodul Nord în casa II

Descoperirea valorii lucrurilor şi a efortului susţinut în direcţia realizărilor concrete - aceasta este una din misiunile sale şi una din lecţiile sale de viaţă. Trebuie să îşi (re)descopere treptat aptitudinile şi bogăţiile interioare. Posibil talent în arte sau în afaceri (imobiliare). Nevoie de a cultiva răbdarea, de a învăţa administrarea propriilor bunuri. 

Nodul Nord în casa III

Trebuie să înveţe comunicarea, împărtăşirea ideilor, să fie mai logic şi ştiinţific în abordarea problemelor. Are o bună intuiţie, entuziasm, dar se confruntă uneori cu tendinţa de a fi superficial, grăbit şi neatent. Trebuie să renunţe la dogmatism. Poate lucra în mass-media sau în învăţământ, comerţ, management. Are nevoie să fie mai apropiat de anturaj, mai liber în idei. Posedă un grad mare de profunzime şi cunoaştere, deşi poate lăsa impresia că e copilăros. 

Nodul Nord în casa IV

Interes pentru viaţa emoţională (psihologie), familie (ţară natală), trăiri domestice; viaţă mai interiorizată. Caută echilibrul sufletesc şi emoţional care se naşte dintr-o viaţă familială împlinită. Relaţie semnificativă cu unul dintre părinţi. Poate avea sentimentul că nu e înţeles pe deplin şi că ceilalţi nu îi "văd" emoţiile. Trebuie să devină un susţinător al familiei sale şi să îşi dezvolte sensibilitatea faţă de membrii acesteia. 

Nodul Nord în casa V

Dorinţă de a se distra, de a juca un rol în viaţă, de a experimenta speculaţiile şi jocul, de a deveni artist. Are imaginaţie, libertate de exprimare, oferă mai mult decât primeşte, este independent şi uneori cam extravagant. Poate fi autoritar şi orgolios (încrezut). Se poate interesa de domeniul educaţiei copiilor. Terbuie să treacă de la abstracţiuni la aventură şi împărtăşirea emoţiilor. Flirturi. 

Nodul Nord în casa VI

Interes accentuat pentru medicină, igienă, nutriţie, ordine, curăţenie. Nevoie de a se purifica. Uneori suferinţă şi restricţie datorată locului de muncă sau unei afecţiuni fizice. Persoana trebuie să cultive o atitudine mai pragmatică, o abordare mai metodică a problemelor, să devină mai atentă la detalii (însă nu e indicat să piardă din vedere imaginea de ansamblu). Tendinţă spre izolare şi asceză, regim de viaţă auster; rigurozitate, precizie, muncă, organizare. Teamă de microbi, ipohondrie. 

Nodul Nord în casa VII

Trebuie să cultive buna colaborare şi asociere cu ceilalţi. Necesitatea autocizelării, culturalizării, intelectualizării. Poate trece prin momente de umilinţă, de concesii, pentru a învăţa toleranţa şi faptul că trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor celorlalţi. Căsătoria este importantă. Interes pentru arte, estetică sau/şi justiţie. Ego şi orgoliu ce trebuie reconsiderate în relaţie cu celălalt. 

Nodul Nord în casa VIII

Trebuie să renunţe la gelozie şi e necesar să înveţe să respecte proprietatea (posesiunile) celorlalţi. Poate avea tendinţa de a-i poseda pe alţii, nu la nivel fizic ci la nivel subtil (psihic-energetic). Interes pentru erotism, ocultism, fenomenul morţii. Are de învăţat că totul este trecător, supus transformării şi regenerării, inclusiv viaţa sa şi trebuie să accepte că lucrurile vin şi se duc, că nimic nu este permanent. Se poate baza doar pe experienţa proprie, singura care îi poate asigura o bază solidă. 

Nodul Nord în casa IX

Necesitate de a-şi lărgi limitele cunoaşterii (fizice şi psihice). Călătorii şi depăşirea condiţiei intelectuale prin studiu şi educaţie. Trebuie să îşi dezvolte stabilitatea emoţională, echilibrul psihic şi mental, studiul informaţiei spirituale fiind de ajutor în acest sens. Indică tendinţe ştiinţifice, savante, idealiste, vizionare, filosofice, dar manifestă şi un anumit grad de superficialitate. Carieră în învăţământ şi/sau în organizaţii religioase. Trebuie să abordeze problemele ştiinţifice şi din perspectivă spirituală. Prea ataşat de cuvinte, de forma şi nu de conţinut. Este indicat să îşi dezvolte intuţia, calităţile de sinteză şi să realizeze faptul că ideile puse în practică sau care au corespondent în viaţa reală, concretă, sunt mult mai valoroase. 

Nodul Nord în casa X

Este prins între carieră şi familie. Are de stăpânit unele fluctuaţii emoţionale pentru a se putea adapta unei vieţi publice, maturizându-se şi învăţând să îşi asume responsabilităţile, inclusiv cele legate de familie. Trebuie să atingă o anumită poziţie socială, recunoaşterea publică doar prin efort propriu. Uneori poate fi contradictoriu în manifestare, inconstant şi oscilant. 

Nodul Nord în casa XI

Trebuie să manifeste generozitate, să împărtăşescă propriile idei şi experienţe în mod necodiţionat, astfel încât să beneficieze de ele toţi cei din anturaj. Nu sunt indicate speculaţiile şi aventurile sentimentale (multe deziluzii), sentimentul şi valoarea prieteniei trebuind să primeze. Tinde să fie indulgent cu sine şi cu propriile atitudini. Poate fi un creator original, dar uneori este destul de egoist (ceea ce îl poate duce la singurătate). 

Nodul Nord în casa XII
Posibilă boală karmică, tulburări de natură nervoasă sau psihică. Trebuie să îşi dezvolte intuiţia, inspiraţia, toleranţa şi să se vadă pe sine ca un întreg ce cuprinde tot şi toate. Este necesar să îşi depăşească atitudinile hipercritice şi materialiste. Ajutorarea celor din jur, uneori chiar sacrificiul de sine pentru aceasta, este una dintre misiunile sale în această viaţă. Orice atitudine greşită sau negativă (mentală sau emoţională) se va răsfrânge asupra sa, asupra stării sale de sănatate. Înţelegerea sensurilor ascunse ale vieţii şi dezvoltarea credinţei sunt principalele sale sarcini.
***
un text de CMS